آخرین اخبار سایت

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیما
 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان : داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یکدیگر زندگ

ادامه مطلب  

اللهم عجل لولیک  

بنام حضرت زهرا قسم که یا مهدی
ز درگهت نشدم لحظه ای جدا مهدی
به دل نگیر بدی های سائل خود را
بساز مثل همیشه تو با گدا مهدی
امان از آن که شود غفلت و گناهانم
طناب دست تو چون دست مرتضا مهدی
اگر وجود من پست مانع فرج است
خدا کند که شوم زودتر فدا مهدی
برای آنکه شوم مورد پسند علی
میان گره دعا کن کمی مرا مهدی
همیشه گفته ام و باز با تو می گویم
میان سینه بود داغ کربلا مهدی

ادامه مطلب  

 

اینکه گاهی با این اهنگ های تخمی تخیلی مزخرف لبخند بزنی رویا ببافی یا حتی مثل ادم های مست برقصی و دست هایت را توی هوا بچرخانی تا رفقایت یک گوشه ای بخندند به تو همانطور که روی مبل لم داده اند از تو فیلم بگیرند یا انکه پشت تلفن است از زمزمه های تو از ان اهنگ تخمی تخیلی بی متن و اهنگ درست درمان غش غش بخندد
اصلا لازم نیست خودخوری کنی که اه و واخ درک موسیقیایی ام به گا رفته نه نه زندگی متن مویسقی تصویر همه و همه وقتی لذت تویش باشد خوب است
گور بابای همه

ادامه مطلب  

رقص  

توی عروسی اخراش اهنگ خیلی خوشگل گذاشته بود بعد رقص نور هم گذاشته
بود بعد پسرعمهام اومدن وسط همه میرقصیدیم
من از بس با اهنگ کیف کرده بودم فقط میپریدم بالا
چون رقص نور گذاشته بودن چیز زیادی معلوم نبود که من دارم میپرم
وای خیلی خوب بود
اهنگ تکنو گذاشته بودن پسرعمم مهرزاد با داداشم میزقصید همهی ماهم مینطور
بعد امیرحسین اومد وسط اونم شروع کرد رقصیدن
فقط وحید نبود
اما جاتون خالی خیلی خوب بود
ازبس اهنگ های قشنگ گذاشته بودن کسی رو صندلی ننشسته بو

ادامه مطلب  

حضرت مهدی(عج)  

 
                                                بسمة تعالی
                                            حضرت مهدی(عج)
 
نام مهدی درد را در لحظه درمان‌می‌كند             نام مهدی صد هزاران درد درمان می‌كند
خود  به زودی گره از مشكل ما باز كند             عندليبان  سحر  را  او  غزلخوان  می‌كند
 

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ تیتراژ ماه عسل ۹۳ مهدی یراحی – بغض تو  

 

دانلود آهنگ تیتراژ ماه عسل ۹۳ مهدی یراحی – بغض تو با لینک مستقیم و کیفیت ۳۲۰ اهنگ
ترانه : سروش دادخواه ، آهنگ : مهدی یراحی ، تنظیم : هومن نامداری
Download New Music Mehdi yarahi honeymoon 93
منتشر شد.
 
دانلود آهنگ مهدی یراحی تیتراژ ماه عسل ۹۳
دانلود اهنگ بغض تو مهدی یراحی
این آهنگ تیتراژ پایانی برنامه ماه عسل ۹۳ می باشد.

دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download دانلود آهنگ با کیفیت 64 Download

ادامه مطلب  

ایـ ـمـ ـانــ...!  

 
حتی اگر تمام روزهای سال، بی ایمان باشم
و از نظر اعتقاداتِ مذهبی، به چیزی متصل نباشم؛
باز هم یه روزهایی هست که من حس کنم کاملا از دست نرفتم.
شاید تنها دلیلی که باعث بشه
من واسه وقتی که بچه تر بودم حسرت بخورم،
ایمانی باشه که اون موقع داشتم !
 
پ.ن: تیتراژ ماه عسل 93 :
مرتضی پاشایی/ نگران منی
پ.ن: دو تا آهنگ توو همین حس و حال :
مهدی یراحی/ سازش
اهنگ " هر جای دنیایی " از مهدی یراحی هم هست
که نتونستم اپلود کنم :/
 
 

ادامه مطلب  

دانلود قسمت دوم سریال بگو که هستم  

دانلود قسمت دوم سریال بگو که هستم
دانلود قسمت دوم ۲ سریال بگو که هستم با لینک مستقیم
دانلود سریال بسیار زیبای بگو که هستم قسمت دوم
دانلود قسمت ۲ بگو که هستم با کیفیت خوب دانلود قسمت دوم سریال بگو که هستم
:: ویژه ماه مبارک رمضان ::
نام سریال : بگو که هستم
گروه فیلم : اجتماعی/طنز
سال تولید : ۱۳۹۳
کارگردان : اکبر منصور فلاح
هنرپیشگان : جهانبخش سلطانی، پرستو گلستانی، مهدی امینی خواه، محمد الهی، پوراندخت مهیمن، کاظم افردنیا، مهدی باقر بیگی، محمد ع

ادامه مطلب  

دانلود قسمت اول سریال بگو که هستم  

دانلود قسمت اول سریال بگو که هستم
دانلود قسمت اول ۱ سریال بگو که هستم با لینک مستقیم
دانلود سریال بسیار زیبای بگو که هستم قسمت اول
دانلود قسمت ۱ بگو که هستم با کیفیت خوب دانلود قسمت اول سریال بگو که هستم
:: ویژه ماه مبارک رمضان ::
نام سریال : بگو که هستم
گروه فیلم : اجتماعی/طنز
سال تولید : ۱۳۹۳
کارگردان : اکبر منصور فلاح
هنرپیشگان : جهانبخش سلطانی، پرستو گلستانی، مهدی امینی خواه، محمد الهی، پوراندخت مهیمن، کاظم افردنیا، مهدی باقر بیگی، محمد ع

ادامه مطلب  

اخ اخ  

اخ محمد این چه اهنگ حسی داره وای اشکامو دراورد
واقعا منو برد اونورو اورد منو برد تورویاهام تورویاهایی که قبلا براش برنامه ریزی کرده بودم
هو هوووووووووووووووووو کنار دریاااا با عشقم یا کنار شومینه منتظرش بودم که از سر کار بیاد میشستم کتاب میخوندم اخ اخ حسابی .....
واقعا اهنگ قشنگیه محمد بزار ایاشه اااااااااااااااااااااااااااااااااااااه چقد زیباس تا حالا هیچ اهنگ ایرانی اینقد ب دلم نشسته واقعا قشنگه
عشقم دوست دارم
دوستدارم دوس داشتنای ز

ادامه مطلب  

شعر عاشورا  

بسم الله الرحمنن الرحیم و به نستعینمن در غم حسین (ع) دلم زار و پرپر استاین کشته فتاده به خون پور حیدر استحیدر کجاست منجی ما ؟ ذوالفقار تو ؟آن گریه های هرشب چشم انتظار تو ؟گویی خداست حزن سرای حسین توآن سرو ناز قامت و نور دو عین توحیدر دلم گرفت از این نام و ننگ هاحیدر مدد رسان که نمیرم ز رنگهاحیدر غلام کوی تو ام ، من را پناه ده !در حیرتم که ندارند ابا این پلنگ ها !یارب رسان مددی از نسیم غیبکاین دل بسوخت و دود بشد از درنگ هاجان مرا رسان سبب حزن مرحمی

ادامه مطلب  

طرفدار كدوميد؟؟؟!!  

سلام دوستان قراره امروز درباره دو خواننده بحرفيم:-)
١-اهنگ امير تتلو بانام خونه خوبه يامن
٢-اهنگ فرزاد بانام بيا بيا
نظراتونو درباره اين خواننده ها بااهنگاشون برام بنويسيد وطرفداركدوميدبيان كنيد
.
.
.
.
.
من اهنگ امير تتلو بانام خونه خوبه رو خيلي دوست دارم چون هروقت ميشنوم احساساتي ميشم

ادامه مطلب  

دانلود سریال هفت سنگ  

 
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی پخش شده از شبکه سه سیماقسمت اول
دانلود سریال هفت سنگ با لینک مستقیم و کیفیت عالی
موضوع : طنز
سال انتشار : 93
مدت زمان : 40 دقیقه
فرمت : Mkv
حجم : 200-300 MB
کارگردان : علیرضا بذرافشان
بازیگران : مهدی سلطانی سروستانی، بهنام تشکر، الهام پاوه نژاد، سعید پورحسینی، شبنم مقدمی، فرناز رهنما و عزت ا.. مهرآوران
خلاصه داستان :  داستان سه زوج از گروه‌های سنی مختلف را در بر می‌گیرد و درباره سه خانواده است که کنار یک

ادامه مطلب  

تغیییر پخش سریال هفت سنگ از شبکه سه  

پخش سریال رمضانی شبکه سه سیما به دلیل تداخل زمانی با برخی بازی‌های جام‌جهانی ۲۰۱۴ به تناسب زمان پخش این بازی‌ها، تغییر می‌کند.
 زمان پخش «هفت سنگ» پیش‌تر ساعت ۲۱ اعلام شده بود، اما به واسطه تداخل با بازی‌های جام‌جهانی به مدت چهار شب از یکشنبه (هشت تیر) تا سه‌شنبه (دهم تیر ماه) ساعت ۲۲ و ۳۰ خواهد بود.
  تکرار روز بعد 15:45
 مجموعه «هفت سنگ» قرار است ایام رمضان از شنبه تا پنج‌شنبه به جز جمعه‌ها پخش می‌شود.
 مجموعه تلویزیونی «هفت سنگ» کاری ا

ادامه مطلب  

اعلام زمان پخش مجموعه های نمایشی ماه رمضان  

زمان پخش مجموعه های نمایشی ماه رمضان با بازی دکتر مهدی سلطانی
شبکه سه: هفت سنگ                                                                                                            ساعت 21
   تکرار روز بعد 15:45
 
 شبکه یک: مدینه                                                                                                                   ساعت 22:30
  تکرار روز بعد 10:05
                                                                                              

ادامه مطلب  

استاد مهدی سلطانی را به زودی خواهیم دید.  

به زودی دکتر سلطانی را در سریال جدید خود خواهیم دید
روز اول اردیبهشت ماه با حضور مدیران شبکه یک، تصویربرداری سریال مدینه آغاز شد و دکتر سلطانی در نقش عبدی جلوی دوربین رفتند.
از همان ابتدا گریم متفاوت دکتر سلطانی توجه زیادی به خود جلب نمود و نوید بازی متفاوت در تلویزیون و در سریالهای مناسبتی ماه رمضان امسال را می داد.
قصه سریال مدینه درباره زنی به نام مدینه است که بعد از درگذشت همسرش جهان تصمیم دارد همراه پسرخوانده‌اش، کارخانه جهان را به به

ادامه مطلب  

سریال‌های رمضانی تلویزیون به صورت قطعی نام برده شدند.  

از میان گزینه‌های روی میز مدیران سیما، «مدینه» و «هفت سنگ» مجموعه‌هایی بودند که در نهایت انتخاب شدند.
به گزارش گروه فرهنگی مشرق، تلویزیون، امسال به دلیل تقارن ماه رمضان با جام‌جانی 2014، با هدف بهتر دیده شدن سریال‌های مناسبتی با کمترین تعداد سریال به استقبال رمضان می‌رود؛ به طوری که فقط شبکه‌های یک و سه سیما سهمی را به خود اختصاص داده‌اند.از میان پنج سریال کاندید شده برای پخش در باکس شبانه تلویزیون در ماه رمضان قرعه‌ی پخش به نام «مدینه

ادامه مطلب  

18 سال زندان به جرم وکالت در ایران/ عبدالفتاح سلطانی  

عبدالفتاح سلطانی، وکیل ایرانی بر اساس رای یک شعبه دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عباس پیرعباسی به ۱۸ سال زندان، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. همسر او هم بدلیل اطلاع رسانی در مورد پرونده شوهرش به یک سال زندان محکوم شده...
"تحصیل مال حرام" از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ (که از سال ۱۹۹۵ هر سال به یکی از فعالان حقوق بشر اعطا می‌شود) هم در زمره اتهامات آقای سلطانی و مبنای صدور حکم اعلام شده است.
 
آقای سلطانی پیش

ادامه مطلب  

اردوی تدارکاتی تیم ملی نوجوانان از 14 تیر ماه در کمپ تیم های ملی آغاز می شود  

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال نوجوانان در کمپ تیم های ملی از 14 تیر ماه به مدت 7 روز برگزار می شود که سرمربی این تیم  اسامی بازیکن دعوت شده به اردوی تدارکاتی را به شرح زیر اعلام کرد:
فرید نجات-رضا دهقانی-محمدامین بهرامی و علی خدادادی از اصفهان
امیرحیسن یحیی زاده-نیما مختاری - علیرضا آقا براری و رضا منصوری المشیری از مازندران
فتح اله درزی و وحید افتاری از هرمزگان
حسام سلطان پور از گیلان
محمد شمسی- مهرداد پورابوالقاسم – بهزاد دودانگه –میثم ن

ادامه مطلب  

برق نشان طلای لیگ جهانی بر گردن مهدی سلطانی درخشید  

کاپیتان تیم ملی مردان کاراته کشورمان با پیروزی مقابل  حریف ویتنامی مدال طلای وزن منهای 84 کیلوگرم لیگ  جهانی کاراته وان را بر گردن آویخت.به گزارش سایت فدراسیون کاراته، در دومین روز از سومین  مرحله لیگ جهانی که با شرکت کاراته کاهای 26 تیم در  جاکارتای اندونزی در حال پی گیری است، مهدی سلطانی  کاراته کای وزن منهای 84 کیبو گرم کشورمان، در حالی به  نشان طلا دست یافت که توانست سرسخت ترین حریفش  آراگا از ژاپن را شکست داد.سلطانی پس از یک دور استراحت،

ادامه مطلب  

اعضای کمیته انظباطی  

نوجوانان الف: سید احمدرضا برزگر - مهدی عطایی - مهرداد خودسیانی - رضا مستانی - علی رحیمینوجوانان ب : ماهان باتوانی - امین اصلانی - رضا مولیانی - علی رحیمی (عیدی محمد) - مهدی اسپنانینونهالان الف : امین میکلانی - مهدی اصلانی - حسین زمانی - علیرضا اصلانی - حامد عطایینونهالان ب : مهدی رفیعی - محسن کلبعلی - مهدی اصلانی(محمد) - مهدی توازیانی - مهدی گوگونانیخردسالان‌ : محمد عبداللهی - حامد قلانی - مهدی جوانبخت - نوید حسینی - رضا رحیمی

ادامه مطلب  

تمرين برنامه نویسی پيشرفته  

۱:برنامه ای بنويسيد تعدادی عدد مرتب را تحت يک آرایه از ورودی خوانده و اعداد غير مشابه را نمايش دهد.
مثال:ورودی:۹-۷-۷-۷-۴-۴-۳-۲             خروجی:۹-۷-۴-۳-۲
۲:برنامه ای بنويسيد که عددی را از ورودی خوانده و به جای ارقام زوج آن * و به جای ارقام فرد آن - قرار دهد.
۳:برنامه ای بنويسيد يک ماتريس ۵*۵ را از ورودی خوانده و عناصر قطراصلی را صفر و مابقی عناصر را يک قرار دهد و ماتريس حاصل را در خروجی نمايش دهد.
۴:برنامه ای بنويسيد که يک ماتريس ۷*۷ را از ورودی خواند

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1